Postbiyotik İçeren Biomento!

27 Ekim 2021

Postbiyotik İçeren Biomento!

Postbiyotik İçeren Biomento


Patentli HUB-II formülasyonu ile hazırlanmış postbiyotik içeren Biomento diş macunlarımız raflarda yerlerini aldı. 


Günümüzde, yeni bir terim olan “postbiyotik” kısaca, bir probiyotik bakteri tarafından üretilen tüm biyoaktif bileşenlerin kombinasyonları olarak tanımlanabilir. Postbiyotikler, “non-biyotik” olarak da adlandırılmakla birlikte, canlı olmayan probiyotik bakteriden elde edilen hücre yüzey proteinleri, bakteriyel enzimler ve peptidler ile bakteriyel lizatlar, teikoik asit gibi bakteriler tarafından üretilen metabolitler, peptidoglikan türevi nöropeptitler, kısa zincirli yağ asitleri, ekstraselülar polisakkaritler ve örneğin laktik asit gibi zayıf organik asitleri içerebilir. 


Biomento içerisindeki postbiyotik ile yapılan çalışmada ağız içi mikrobiyotasında bulunması istenen Lactobacillus türü bakterilerin sayılarında azalma ve ağız içerisinde yüksek sayıda bulunması istenmeyen bakteri ve maya sayısında ise düşüş gözlenmiştir. Bu çalışmamızın detaylarını aşağıdaki linkten görebilirsiniz. 


Biomento Bilimsel Çalışması için Tıklayınız


Biomento formülümüzde yer alan doğal kaynaklı kalsiyum karbonat, yumuşak ve etkin bir temizlik partikülü olarak işlev görür. Fırçalamanın başlaması ile diş minesinin remineralizasyonu için kalsiyum iyonları serbest bırakılır. Bu kompozisyonumuz sayesinde, mine ve diş yüzeyinde, mine yüzeyi lezyonlarının kolaylıkla onarılabileceği yüksek bir reaktivite sağlanır. Ayrıca doğal kalsiyum karbonat partikülleri, dişlerin dışında bir bariyer oluşturmaya da yardımcı olurlar. Bu bariyer, asit saldırısına karşı; sentetik üretimli kalsiyum karbonatlardan daha fazla direnç gösterir. Bu doğal kalsiyum karbonat içeriği dişlerin yarı saydam görünümü azaltır ve bu nedenle dişleriniz daha parlak ve beyaz görünür. 


 • İçerdiği özel yağlar, bitki özleri ve Lactobacillus Ferment Lysate ile ağız florasını düzenlemeye yardımcı olur. 
 • Coconut’tan elde edilen Cocamidopropyl betain’in köpürtücü etkisi doğal bir ağız temizliğini destekler. 
 • Capsella bursa pastoris ekstresi ile birlikte diş eti sağlığını destekler. 
 • Morus nigra ekstresi ve d-panthenol ağız içi dokusunun sağlıklı bir şekilde yenilenmesine yardımcı olur. 
 • Morus nigra ekstraktı, Capsella bursa-pastoris, Panthenol ve Myrrha Oil ile ağız içi mukozasının nem dengesini korumaya destek olmak, kötü flora oluşumunun engellenmesi hedeflenmiştir. 


 Ürünlerimiz SLS, Florür, Peroksit, Triclosan, Sentetik sürfaktan İÇERMEMEKTEDİR.

postbiyotik biomento diş macunu hub-ii nane doğal

Biomento Postbiyotik Ağız Kokusuna Etkisi

27 Ekim 2021

Biomento Postbiyotik Ağız Kokusuna Etkisi

İnsan vücudunun deri, ağız, ürogenital sistem, gastrointestinal sistem gibi çeşitli bölgelerinde hastalık yapmadan yaşayan mikroorganizmalar bulunmaktadır. Başta bakteriler olmak üzere, mantarlar, virüsler ve çeşitli ökaryotik mikroorganizmalardan meydana gelen bu topluluklar “normal flora” olarak isimlendirilirken son yıllarda “mikrobiyota” olarak adlandırılmaktadır. Bu mikroorganizma topluluğunun sahip olduğu genetik materyale ise “mikrobiyom” denilmektedir(1). 


Günümüzde, yeni bir terim olan “postbiyotik” terimi kullanıma girmiştir. Kısaca, bir probiyotik bakteri tarafından üretilen tüm biyoaktif bileşenlerin kombinasyonları olarak tanımlanabilir. Postbiyotikler, “non-biyotik” olarak da adlandırılmakla birlikte, canlı olmayan probiyotik bakteriden elde edilen hücre yüzey proteinleri, bakteriyel enzimler ve peptidler ile bakteriyel lizatlar, teikoik asit gibi bakteriler tarafından üretilen metabolitler, peptidoglikan türevi nöropeptitler, kısa zincirli yağ asitleri, ekstraselülar polisakkaritler ve örneğin laktik asit gibi zayıf organik asitleri içerebilir(2).Ağız, insan vücudunun en zengin mikrobiyal yaşam alanlarından birini oluşturur. Oral mikrobiyota olarak da tanımlanan bu toplulukta yaklaşık 280 bakteri türü izole edilmiş ve tanımlanmıştır. Bu bakteri kolonlerinin oluşumu doğum sonrası dönemde başlar ve ileride tanımlanması muhtemel 500 ila 700 arasında bakteri türü olduğu düşünülmektedir. 


Funguslar ise oral mikrobiyatanın küçük bir kısmını oluşturmaktadır ve onlara da mikrobiyom adı verilir. Ağız içinde bulunan funguslar içinde en sık rastlanan tür Candida; bazı ağız içi hastalıklara neden olan ise Candida albicans’tır. Doğumdan sonra başlayan Candida kolonizasyonu normal koşullarda yaş ile artarak yaşlılık döneminde en yoğun formuna ulaşır. Candida grubu funguslar, bakteri biyotası ile simbiyotik bir ilişki içinde bir ekosistemde yaşamaya devam ederler. 


Yine ağız içinde virüsler de yer almaktadır. Ağız içindeki toplan virüs popülasyonuna da virom adı verilir. Bunların da bakterilerin fonksiyonlarını deam ettirmesi için gen kaynağı olarak var olduğu düşünülmektedir. Örneğin aftöz stomatit hastalığının sebebi olark Herpes simplex virüsü sorumlu tutulmaktadır. 


Ayrıca küçük bir grupta olsa ağız içinde Arkea ismi verilen ve prokaryotları tanımlayan mikroorganizma grupları da yer almaktadır. 


Tüm bu mikroorganizmalar özellikle süt dişlerinin tamamlanmasının ardından ağız içinde, her gün bir denge halinde var olmaya devam ederler. Bu durum kişiden kişiye, yaştan yaşa, mevsimden mevsime bile değişiklik gösterebilir. Özellikle mantar ve virüs türlerinin yerleşimi daha ileri yaşlarda tamamlanmaktadır. Bu mikrobiyal denge hali sürdüğü sürece mikroorganizmaların varlığından haberimiz bile olmaz. 


Bu mikrobiyotanın sağlıklı olarak devam edebilmesi için; ağız içi pH, tükürüğün yapısı ve miktarı önemli rol oynamaktadır. 1 mililitre salyada 140.000.000 cfu bakteri bulunmaktadır. 


Oral kavite, periodontal cepler, diş ve yanakların yüzeyi gibi birkaç farklı mikrobiyal habitat içermekle birlikte dil, mikroorganizma açısından en kalabalık yerdir. Dildeki mikroplar, diğer bölgeleri kolonize etmek için genellikle oral kavitenin etrafında dolaşırlar. Dilde, Veillonella atypica, Porphyromonas gingivalis, 3 Selenomonas spp., Actinobacillus actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, Capnocytophaga spp. ve daha birçok mikroorganizma bulunur. Orofarenks, gıda geçişini kolaylaştırmak için, mukus üreten ve sillerle kaplı hücrelerden oluşur. Orofarenkste bulunan mikroplar arasında Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ve Haemophilus parainfluenzae bulunur. Orofarenkste bulunmayıp oral kavitede bulunabilen mikroorganizmalar; Streptococcus faecalis, Eikenella corrodens, Enterobacteriaceae, Actinomyces, Lactobacilli, Veillonella ve Treponema’dır. 


Tükrük mikrobiyotası analizi ile; çürük, periodontitis, oral skuamöz hücreli karsinom, pankreas kanseri gibi hastalıklar teşhis edilebilmektedir. 


Yaptığımız çalışmada; Ağız İçi Mikrobiyotasını Temsil Eden Mikroorganizma İçeriği Porphyromonas gingivalis, Porphyromonas endodontalis, Bacteroides forsythus, Streptococcus mutans Peptostreptococcus micros, Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus acidophilus, Candida albicans 


Probiyotik Bakteri Ekstraktı İçeren Diş Macunu ile 100’er cm2’ye 5 adet kontrol grubu ve 5 adet çalışma grubu oluşturularak uygulama yapıldı. 100 cm2, steril, işaretli alana, Yaklaşık 5E+4 cfu/cm2 ağız içi mikrobiyota elemanları uygulandı. 2 saat 25 C de, anaerobik/aerobik ortamda kurumaya bırakıldı. Kuruma tamamlandıktan sonra, 1 ml ¼ seyreltilmiş diş macunu yüzeye uygulandı. 2saat 25 C de, anaerobik ortamda kurumaya bırakıldı. Kurumadan sonra alandan swab tekniği ile örnek alındı. 1/10 seyreltme sıvısı içinde homojenize edilerek sayım yapıldı. 


Lactobacillus türleri Üzerine Etkileri: Ağız içinde olması umulan Lactobacillus grubu bakteriler, canlı probiyotik bakteri içeren diş macunu uygulamasından sonra artış göstermişlerdir. Diş macunu içerdiği probiyotik türler dolayısıyla, özel yüzeye uygulanmış Lactobacillus grubu üzerinde stimülan etki göstermiştir. 


Lactobacillus spp Dışı Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi : Ağız içinde sıklıkla izole edilen bakteri ve maya sayısında, probiyotik bakteri ekstraktı içeren diş macunu uygulamasından sonra azalma görülmüştür. Diş macunu, içerdiği probiyotik ekstrakt dolayısıyla, özel yüzeye uygulanmış bakteri ve maya üzerinde inhibisyon etkisi göstermiştir. Bu etkinin sonucunda, diş macunu formülünün, ağız kokusu ve diş enfeksiyonları sırasında oluşan kokuların azaltılmasında kullanılabilir olması beklenmektedir. 
KAYNAKLAR: 

1.Mikrobiyota Probiyotikler ve Akılcı Beslenme, Nobel Yayınevi, 2020 Editör Prof. Dr. Mustafa Altındiş 

2.Tıp ve Mühendislik Bakış Açısıyla Probiyotikler ve Prebiyotikler, İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, 2021, Dr. Mustafa Aydın

biomento postbiyotik bilimsel çalışma ağız kokusu nane diş macunu

Yeni Ürünlerimiz ile Tanışın, Farmakope Tentürleri!

02 Mart 2021

Yeni Ürünlerimiz ile Tanışın, Farmakope Tentürleri!


İsviçre'den özenle seçilmiş bitkilerle üretilen ve içerikleri farmakope standartlarındaki bitki tentürlerimiz artık siz eczacılarımızın kullanımında. İster fitoterapötik olarak reçetelerinize ekleyin ister krem formülasyonlarınızda etken madde olarak kullanın!


9 Yeni Tentür, Baz Krem ve Krem Kavanozları ile Birlikte!

Baz Krem Krem kavanozu

İşinizin laboratuvarınızda kolaylaşması ve kremlerinizi daha da hızlı hazırlayabilmeniz için baz krem ve krem kavanozlarını da artık otafarma.com'dan alabilirsiniz.


Bütün Eczanelerimize Ücretsiz, Farmakope Tentürleri ile Krem Yapım Eğitimi


OTA Farma Akademi'den bütün eczanelerimize ücretsiz olarak tentürlerimiz ile krem yapım eğitimi HEDİYE! Video eğitimimiz websayfamızda sizleri bekliyor ve 5 Mart 2021 Cuma günü ise tentürlerimizle ilgili canlı yayın eğitimimiz olacak burada da sizlerden sorularınızı alacağız.

OTA Farma Akademiye gitmek için tıklayınız


Tentür Başlangıç Paketi

Lansmana özel baz krem ve krem kavanozu HEDİYELİ Tentür Başlangıç Paketimizi kaçırmayın!


Tentür başlangıç seti


Farmakope Kalitesindeki Tentürlerimiz


 • Arnica montana (Öküzgözü)
 • Betula pendula (Huş)
 • Calendula officinalis (Aynısafa)
 • Cardiospermum halicacabum (Japon Balonu)
 • Centella asiatica (Kaplan Otu)
 • Fumaria officinalis (Şahtere)
 • Harpagophytum procumbens (Şeytan Pençesi)
 • Matricaria recutita (Tıbbi Papatya)
 • Thuja occidentalis (Mazı)

herbamed tentür farmakope bitkisel fitoterapi isviçre

OTA Farma Akademi ile Canlı Yayınlara Bağlanma Kılavuzu

17 Ekim 2020

Not 1: Canlı yayına bağlanabilmek için öncelikle Zoom programının katılmak istediğiniz cihaza yüklü olması gerekmektedir.


Not 2: Canlı yayına bağlanmadan önce canlı yayının ait olduğu dersi sepetinize ekleyerek almış olmanız gerekmektedir. (Ücretsiz olsa dahi.) Dersi alıp almadığınızı kontrol etmek için sol kırmızı menüden “Hesabım” kısmına tıklayarak eğitimin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer yok ise kırmızı menüden “Tüm Eğitimler” kısmına giderek ilgili dersi sepetinize ekleyerek sepete gidip satın alma işlemlerini tamamlayabilirsiniz.


 1. otafarmaakademi.com websayfasına giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen ekrandan sol taraftaki “Canlı Yayınlar” menüsüne tıklayınız.

   
 2. Açılan sayfadan derse ait canlı yayın kartını göreceksiniz. (Eğer bu kartı göremiyorsanız ya dersi satın almamışsınızdır ya da henüz canlı yayın açılmamış demektir.) Bu kartın altındaki “Derse Katılacağım” butonuna tıklayınız.      
 3. “Derse Katılacağım” butonuna tıkladıktan sonra bir çark işareti göreceksiniz ve sonrasında bu çark “Katılıyorsunuz” ifadesine dönüşecektir. Bu ifade canlı yayına kaydınızın yapıldığını göstermektedir.      
 4. Canlı yayın saati geldiğinde “Katılıyorsunuz” ifadesi “Katıl” yazısına dönüşecektir. (Eğer canlı yayın saati geldiğinde dönüşmezse sayfayı yenileyiniz.) Bu “Katıl” yazısına tıklayarak canlı yayına katılabilirsiniz. Linke tıkladığınızda sizi Zoom programına yönlendirecektir.      
 5. Açılan zoom sayfasında “Open zoom.us” ifadesine tıklayınız. Buradan sonra sizi zoom uygulamasına yönlendirecek ve eğitime giriş yapmış olacaksınız.
OTA Farma Akademi'ye gitmek için tıklayınız.

otafarma akademi akademi canlı yayın Eğitim

Schüssler Tuzları ve Orto Moleküler Tıp Online Eğitimi

17 Ekim 2020

Schüssler Tuzları ve Orto Moleküler Tıp Online Eğitimi

Schüssler Tuzları Temel Eğitimi ve Orto Moleküler Tıp Eğitimimizi kaçıranlar için 1-2-3 Mayıs'ta bu eğitimlerimizi evinizin konforundan çıkmadan izleyebileceğiniz şekilde sizlere tekrar sunuyoruz. Üstelik canlı yayın olarak verilecek bu eğitimimizde sorularınızı direkt olarak eğitimcimiz Eczacı Fatma Henden'e sorup yanıtlarınıza birinci elden ulaşabileceksiniz. 


Canlı yayını kaçırdınız mı? Üzülmeyin, derse kaydolduktan sonra canlı yayın kaydını istediğiniz zaman istediğiniz kadar tekrar izleme şansına sahipsiniz!


Eğitim Programımız:


1 Mayıs 2020 14:00-17:00 - Schüssler Tuzları Giriş

2 Mayıs 2020 14:00-17:00 - Schüssler Tuzları Nr. 1-6

3 Mayıs 2020 14:00-17:00 - Schüssler Tuzları Nr. 7-12

3 Mayıs 2020 21:30-23:30 - Orto Moleküler Tıp


Eğitim Ücreti: 100 TL

Hemen Kayıt Olun!

otafarmaakademi.com


Kılavuz:


Canlı yayına nasıl bağlanılacağı ile ilgili detaylı bir kılavuzumuz ise aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Önemli Not: Canlı yayına bağlanmadan önce cihazınıza Zoom isimli programın yüklü olması gerekmektedir.

Canlı Eğitimlere Bağlanma Kılavuzu


Hemen Kayıt Olun!

Schüssler Tuzları Eğitim Orto moleküler Tıp canlı yayın